Hlavními kritérii orientace společnosti PLiSATi na zákazníky jsou zejména kvalita, krátké dodací lhůty a bezchybné poskytování komplexního servisu. Cílem našich odborně vyškolených a orientovaných zaměstnanců je neustálé zlepšování našich výrobků a všech s jejich vývojem a výrobou spojených procesů.

Jako výrobce plastových obalů pro farmaceutický, potravinářský a kosmetický průmysl jsme povinni dodržovat přísná hygienická pravidla a zvláštní důraz klademe na výběr a čistotu vstupních surovin. Naše výrobky přichází do styku s potravinami a jsou vyráběny z materiálu, které jsou doloženy certifikátem o zdravotní nezávadnosti.

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2016 a jsme pravidelně každoročně certifikovaní autorizovanou certifikační společností. Vysokou kvalitu držíme nejen ve všech procesech výroby včetně mezioperační a výstupní kontroly, ale i dlouhodobých partnerských vazbách, které se svými klienty budujeme.

Ve všech naších procesech se také snažíme být šetrní k životnímu prostředí a předcházíme jejímu poškozování. Vyvíjíme méně energeticky a materiálově náročné výrobky a velmi šetrné k životnímu prostředí jsou také naše bezodpadové technologie, přičemž výrobky dosahují výrazně lepší kvality.