Naprostá většina výrobků společnosti PLiSATi je určena pro farmaceutický a potravinářský průmysl, proto musí jejich výroba probíhat za velice přísných výrobních podmínek. Čistota celého výrobního procesu je zabezpečena výrobou v unikátních čistých prostorách. Všechny materiály, ze kterého jsou naše výrobky vyráběny, jsou doloženy Certifikátem o zdravotní nezávadnosti a je garantována bezpečnost při styku s potravinami. Nezbytná je podrobná a důsledná mezioperační a výstupní kontrola produktů.

Ve všech procesech jsou striktně dodržované pravidla systému řízení kvality dle souboru norem ISO 9001:2016.