Cílem projektu byla modernizace vybavení provozovny společnosti PLiSATi s. r. o. skrze pořízení  nové technologie, a to vstřiko-vyfukovacího stroje včetně forem 75,100 a 200 ml.  Pořízením tohoto stroje došlo ke  zvýšení produktivity práce, zvýšení efektivnosti výrobního procesu v podobě dalšího zvýšení kvality vyráběných výrobků a dále též k zavedení nového výrobního programu, což v konečném důsledku povede k zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Projekt byl realizován v územní působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko, z. s. která působí v katastrech sedmi měst a obcí, a to Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Rychvald, Petřvald a Petrovice u Karviné.

MAS Bohumínsko, z. s. podporuje aktivity rozvíjející venkovské regiony skrze intenzivní podporu zemědělských i nezemědělských aktivit místních obyvatel a podnikatelů. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím opatření 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, Fiche 2: podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Elektronická brožura o realizaci projektu včetně vizualizace výsledků projektu je ke stažení

 


Cílem projektu byla modernizace vybavení provozovny společnosti PLiSATi s. r. o. skrze pořízení nové technologie a to pořízení automatického zakladače víček, šroubového kompresoru určeného pro trvalé provozy s plně automatickým řízením chodu a modernizaci vizuálního pracoviště s pořízením nového ŘS, SW pro nový ŘS a nového dotykového displeje s novým SW, který nahradí vizualizaci na PC. Dále bylo pořízeno nové užitkové vozidlo v kategorii N1 s valníkem. Společnost předpokládá, že realizací projektu dojde ke zvýšení stávající produktivity výroby vlivem zvýšení výkonů nově pořizovaných strojů, což v konečném důsledku povede k zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Projekt byl realizován v územní působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko, z. s. která působí v katastrech sedmi měst a obcí, a to Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Rychvald, Petřvald a Petrovice u Karviné.

MAS Bohumínsko, z. s. podporuje aktivity rozvíjející venkovské regiony skrze intenzivní podporu zemědělských i nezemědělských aktivit místních obyvatel a podnikatelů. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím opatření 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, Fiche 2: podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Elektronická brožura o realizaci projektu včetně vizualizace výsledků projektu je ke stažení