Czyste pomieszczenia

Produkty PLiSATi, przeznaczone przede wszystkim dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego,dlatego fiolki,buteleczki i różne pudełka, i zakrętki do nich, są wytwarzane w kontrolowanych pomieszczeniach, wolnych od kurzu i oddzielonych od reszty zakładu produkcyjnego.

W czystych pomieszczeniach parametry powietrza są regularnie sprawdzane i walidowane. Monitorowane parametry to przede wszystkim czystość powietrza wyrażona liczbą mikrocząstek w każdym m3 powietrza, ale także temperatura powietrza, a zwłaszcza jego wilgotność. Niezbędna do sprawnego działania czystych pomieszczeń jest bardzo wydajna klimatyzacja, która przy pomocy całego systemu różnorodnych filtrów zapewnia ciągłą wymianę powietrza w całym pomieszczeniu oraz utrzymuje wymaganą jakość i poziom zapylenia.