Certifikáty

Naprostá většina výrobků společnosti PLiSATi je určena pro farmaceutický a potravinářský průmysl, proto musí jejich výroba probíhat za velice přísných výrobních podmínek. Čistota celého výrobního procesu je zabezpečena výrobou v unikátních čistých prostorách. Všechny materiály, ze kterého jsou naše výrobky vyráběny, jsou doloženy Certifikátem o zdravotní nezávadnosti a je garantována bezpečnost při styku s potravinami. Nezbytná je důsledná mezioperační a výstupní kontrola produktů.

Disponujeme certifikátem ISO 9001:2016, který zaručuje vysoký standard ve všech procesech výroby a distribuce. U veškerého zpracovávaného materiálu vyžadujeme dodání zdravotnických respektive potravinářských atestů a k dispozici máme Atest výrobků pro styk s potravinami.