Pořízení nových technologií

Společnost PLiSATi, s. r. o. díky realizaci projektu s názvem Pořízení nových technologií rozšířila a modernizovala stávající strojní vybavení. Prostřednictvím projektu došlo k pořízení nové chladící jednotky, temperačního zařízení, indukční víčkovačky a inkoustového injectu. Chladící jednotka bude umístěna v části výrobní haly a ostatní složky pořizovaného majetku budou umístěny v modernizovaném pracovišti zvané jako pracoviště čistých prostor.

Projekt byl realizován za účelem zvýšení stávající produktivity výroby díky zvýšení výkonů nově pořizovaných strojů, dokončení realizace nového výrobního programu, získání nových odběratelů, a zvýšení efektivity a kvality práce.

Projekt byl realizován v územní působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko, z. s. která působí v katastrech sedmi měst a obcí, a to Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Rychvald, Petřvald a Petrovice u Karviné.

MAS Bohumínsko, z. s. podporuje aktivity rozvíjející venkovské regiony skrze intenzivní podporu zemědělských i nezemědělských aktivit místních obyvatel a podnikatelů. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím opatření 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, Fiche 2: podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Elektronická brožura o realizaci projektu včetně vizualizace výsledků projektu je ke stažení zde:
Pořízení nových technologií


Cílem projektu byla modernizace vybavení provozovny společnosti PLiSATi s. r. o. skrze pořízení nové technologie a to pořízení automatického zakladače víček, šroubového kompresoru určeného pro trvalé provozy s plně automatickým řízením chodu a modernizaci vizuálního pracoviště s pořízením nového ŘS, SW pro nový ŘS a nového dotykového displeje s novým SW, který nahradí vizualizaci na PC. Dále bylo pořízeno nové užitkové vozidlo v kategorii N1 s valníkem. Společnost předpokládá, že realizací projektu dojde ke zvýšení stávající produktivity výroby vlivem zvýšení výkonů nově pořizovaných strojů, což v konečném důsledku povede k zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Projekt byl realizován v územní působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko, z. s., která působí v katastrech sedmi měst a obcí, a to Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Rychvald, Petřvald a Petrovice u Karviné.

MAS Bohumínsko, z. s. podporuje aktivity rozvíjející venkovské regiony skrze intenzivní podporu zemědělských i nezemědělských aktivit místních obyvatel a podnikatelů. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím opatření 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, Fiche 2: podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Elektronická brožura o realizaci projektu včetně vizualizace výsledků projektu je ke stažení zde:
Pořízení nových technologií


Cílem projektu byla modernizace vybavení provozovny společnosti PLiSATi s. r. o. skrze pořízení nové technologie, a to vstřiko-vyfukovacího stroje včetně forem 75,100 a 200 ml. Pořízením tohoto stroje došlo ke zvýšení produktivity práce, zvýšení efektivnosti výrobního procesu v podobě dalšího zvýšení kvality vyráběných výrobků a dále též k zavedení nového výrobního programu, což v konečném důsledku povede k zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Projekt byl realizován v územní působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko, z. s. která působí v katastrech sedmi měst a obcí, a to Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Rychvald, Petřvald a Petrovice u Karviné.

MAS Bohumínsko, z. s. podporuje aktivity rozvíjející venkovské regiony skrze intenzivní podporu zemědělských i nezemědělských aktivit místních obyvatel a podnikatelů. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím opatření 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, Fiche 2: podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Elektronická brožura o realizaci projektu včetně vizualizace výsledků projektu je ke stažení zde:

činností.

Elektronická brožura o realizaci projektu včetně vizualizace výsledků projektu je ke stažení zde:
Pořízení nových technologií